Sähköinen vaali

Liitoissa ja järjestöissä järjestetään suuri määrä vaaleja joka vuosi. Vaaleja on monenlaisia kuten liittokokousvaali, edustajistovaali, hallituksen vaali, luottamusmiesvaali, työsuojeluvaltuutetun vaali, suljettu lippuäänestys jne. Vaali ovat usein suuri ponnistus järjestävälle liitolle sekä vaalin organisoinnin ja äänestyksen sekä vaalituloksen laskennan kannalta. Erityisesti jos vaalissa on vaalipiirejä ja vaalirenkaita, vaalituloksen laskenta on jo melko hankalaa ja työlästä. Lisäksi tuloslaskennan läpinäkyvyyden ja oikeellisuuden kannalta tilanne ei välttämättä ole optimaalinen.

Perinteisesti tällaiset vaalit suoritetaan postiäänestyksenä ja lipukevaalina. Vaikka vaalien kesto on usein hyvin pitkä, monesti useita viikkoja, äänestysprosentti jää helposti hyvin alhaiseksi. Lisäksi vaalin järjestämisen kustannukset saattavat olla huomattavat.

eVaali.fi – sähköinen vaalipalvelu tarjoaa tähän ratkaisun. Palvelussa voidaan hoitaa rinnakkain sekä postiäänestys että sähköinen äänestys. Lopuksi myös postiäänet toimitetaan ehdokkaiden äänimäärinä palveluun, jolloin voidaan suorittaa koko vaalin tuloslaskenta ja tulostus. Sähköinen vaali antaa uutta aktiivisuutta äänestykseen sekä tuottavat monia etuja:

eVaali.fi -palvelu on turvallinen, koska tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota arkkitehtuuritasolla. Yhteyksissä käytetään TLS-suojattuja yhteyksiä ja kaikki tietoliikenne on näin salatussa muodossa. Äänestäminen on yksinkertaista ja äänestäjien on helppo antaa äänensä. Äänestyssivut laaditaan erikseen kutakin vaalia varten palveluna, jolloin vaali näyttäytyy äänestäjille yksilöllisenä juuri heidän liitolleen tehtynä vaalina. Äänestyssivuilla voidaan käyttää mm. liiton logoa ja värimaailmaa.

  • eVaali.fi palvelu maksoi ajassa ja vaivassa itsensä moninkertaisesti takaisin. Lisäksi se oli halvempi järjestää kuin perinteinen vaali.

  • eVaali.fi palvelu teki koko vaaliprosessista helppoa sekä järjestäjille, että äänestäjille.

  • Äänestäjät ovat kiitelleet äänestyksen helppoutta.