Työsuojeluvaali - eVaali.fi

Mitkä työsuojeluvaalit?

Työpaikan työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajat työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan. Noudatettavat vaalikäytännöt on sovittu toimialoittain ja niitä tulee noudattaa. Nyrkkisääntönä työsuojeluvaaleissa on, että kaikilla työpaikan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työsuojeluvaaleihin.

Keitä työsuojeluvaalit koskevat?

Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä jäsenet ja varajäsenet työsuojelutoimikuntaan tai vastaavaan yhteistoimintaelimeen.

Työsuojeluvaalit ovat pakolliset kaikilla työpaikoilla, joissa työskentelee vakituisesti vähintään 10 työntekijää. Myös tätä pienemmillä työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu voidaan valita, mutta se ei ole pakollista.

Kuinka eVaali auttaa työsuojeluvaaleissa?

eVaali.fi työsuojeluvaalit on luotu tekemään vaalien hallinnasta ja äänestämisestä yksinkertainen ja selkeä prosessi. Vaalin läpiviemiseksi tarvitsee palveluun vain toimittaa ehdokkaat ja äänioikeutetut excel-tiedostona sekä määrittää vaalin ajankohta ja tunnistautumistapa. Tämän jälkeen työntekijöiden tehtäväksi jää äänestäminen ja saatte äänestys tuloksen heti vaalien jälkeen suoraan sähköpostiin.

eVaali.fi työsuojeluvaaleissa työntekijät voivat valita ehdokkaista yhden valtuutetun ja tarvittaessa yhden tai kaksi varavaltuutettua. eVaali.fi palveluihin kuuluu myös ehdokasasettelu, jolloin ehdokkaaksi asettuminen voidaan hoitaa sähköisesti ja turvallisesti pankkitunnistautumisen avulla.

Tutustu tarkemmin