Kokousvaalit - eVaali.fi

Mitkä kokousvaalit?

Nykyään kokouksia järjestetään paljon etätapahtumina. Kokouksien järjestämiseen löytyy paljon työkaluja, mutta henkilövaalien ja ns. suljettujen lippuäänestysten järjestäminen asianmukaisesti on hankalaa. Tätä varten tarjoamme ratkaisun erikokoisten liittojen, yhdistysten ja järjestöjen kokousten aikaisten vaalien ja äänestysten järjestämiseksi.

Kuinka eVaali auttaa kokousvaaleissa?

eVaali.fi kokousvaalit on luotu tekemään vaalien hallinnasta ja äänestämisestä yksinkertainen, nopea ja selkeä prosessi. Vaalin läpiviemiseksi tarvitsee palveluun vain toimittaa ehdokkaat ja äänioikeutetut excel-tiedostona sekä määrittää kokouksen ajankohta ja tunnistautumistapa. Tämän jälkeen äänioikeutettujen tehtäväksi jää kokouksessa äänestäminen. Äänestys on nopeaa ja tulos saadaan samantien äänestyksen päätyttyä.

eVaali.fi kokousvaaleissa äänioikeutetuilla voi olla erilaisia äänipainoja ja/tai äänestäjillä voi olla useita ääniä. Myös valtakirjalla voidaan siirtää ääniä toiselle äänioikeutetulle.

Suljettu lippuäänestys?

Usein säännöissä määritelty henkilövaaleissa käytettävä salainen vaali tai äänestys, jossa vaalisalaisuuden tulee toteutua. Tällöin kenelläkään ei tule olla pääsyä tietoon siitä, kuka on äänestänyt ketä ehdokasta.

Tutustu tarkemmin